Byggbeslut för Lindesbergs grupp 2!

I slutet på april kunde vi stolt meddela att beslut togs om byggnation av fibernät för 7 st landsbygdsområden i Lindesbergs kommun.

Lindesberg grupp 2 april

birgittaByggbeslut för Lindesbergs grupp 2!