Byggbeslut i Askersund!

I mars kunde vi stolt meddela att beslut togs om byggnation av fibernät för 6 st landsbygdsområden i Askersund kommun.

Askersund

birgittaByggbeslut i Askersund!