Fiber-vinter

bil 1 fg ttg snö 180313

Det är fortfarande lite väl kallt i marken och på många platser även snö, vilket gör att anläggningsarbeten på flera platser har stannat av något.

Detta beror på att tjälen i marken kan skada maskinerna som används och även orsaka svårare och mer tidskrävande återställning, samt riskerar skador på materialet (kanalisation och fiberkabel).

 

birgittaFiber-vinter