Koverboda kopplas upp!

Nu har driftsättning av Lindesberg påbörjats! De första kunderna i Koverboda har fått signal i sina fiberjack och kan beställa tjänster ur Telia Öppen Fibers breda utbud.

birgittaKoverboda kopplas upp!